https://www.schronisko.pila.pl/

Edukacja

Miluszków Schronisko Piła - Piła, ul. Na Leszkowie 8

zdjęcie - Edukacja

Nauka, szacunek, empatia

Edukacja to ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, głównie dzieci i młodzieży. Pojęcie to związane jest z wychowaniem i z wykształceniem człowieka we wszystkich etapach rozwoju.

Edukacja młodego pokolenia to nasz wkład w zmianę myślenia i traktowania zwierząt, a co za tym idzie w zmniejszenie bezdomności zwierząt.

Nauka, szacunek, empatia.

Jedną z ważniejszych gałęzi działalności Schroniska Miluszków, jest edukacja, gdyż wierzymy, że tylko w ten sposób można wpłynąć na zmianę postrzegania zwierząt, w imieniu, których tu działamy.

W tym celu powołaliśmy do istnienia Uniwersytet Miluszków z ramienia, którego będziemy organizować szereg zajęć edukacyjnych o tematyce prozwierzęcej. Będą wykłady, gry i zabawy jak również szereg konkursów plastycznych i fotograficznych, ze zwierzętami w roli głównej.

Hołdując zasadzie „ czym skorupka za młodu nasiąknie…” planujemy liczne wizyty zarówno w przedszkolach jak i w szkołach podczas, których omawiane będą tematy sensu istnienia takiej instytucji jak nasza, naciskając na świadomość, odpowiedzialność i rozsądek oraz godne traktowanie zwierząt. Opowiemy o podstawowych potrzebach naszych podopiecznych, o adopcji, o plusach i minusach przygarnięcia zwierząt w różnym wieku zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych. Poruszymy tematy związane ze sterylizacją i kastracją oraz ważnej i niezbędnej profilaktyce weterynaryjnej, a w newralgicznych okresach nie pozostawimy bez echa problemu pozostawiania zwierząt podczas upałów w pojazdach, porzucania w okresach wyjazdów wakacyjnych czy pozostawianiu na mrozach, a także o przykrej tradycji nabywania ich jako „ prezenty świąteczne ”.

Zwierze to nie jest rzecz i należy mu się prawo do godnego życia i poczucia bezpieczeństwa.

Jesteśmy gotowi na spotkania zarówno na terenie naszego schroniska jak również przyjedziemy do zapraszających nas placówek.

Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi dostosowując program spotkania indywidualnie do wymagań i możliwości uczestników.